Temiz Enerji Nedir? Atmosfere Zarar Vermeden Enerji Elde Edilebilir mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından aldığımız verilere göre Türkiye 2018 yılında elektrik üretiminin %37,3’ünü kömürden , %29,8’ini doğal gazdan , %19,8’ini hidrolik enerjiden, %6,6’sını rüzgardan , %2,6’sını güneşten , %2,5’ini jeotermal enerjiden ve %1,4 ‘ünü diğer kaynaklardan elde etmiştir.Bu verileri incelediğimizde elektriğin %67,1’ini fosil kaynaklardan , %31,5’ini ise yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiğimiz görülüyor.

Kömür,doğal gaz,petrol gibi enerji kaynakları fosil enerji kaynaklarıdır ve atmosfere büyük zarar verirler,atmosferdeki oksijen oranını azaltıp karbondioksit oranını arttırarak hava kirliliğine neden olurlar.Fosil yakıtların yanmasıyla sera gazları açığa çıkar bu gazlar Dünya’da sera etkisine neden olur,sera etkisi Dünya’daki kara,hava ve denizde yıl boyu ölçülen ortalama sıcaklığın artması demektir.Küresel ısınma sonucu birkaç derecelik artışın bile iklim değişikliğine,birçok canlı türünün yok olmasına ya da yaşam alanlarının daralmasına neden olduğu bilinmektedir.Son yıllarda Dünya’da kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilme çalışmalarına hız verilse de Dünya genelinde kullanılan enerjinin çok büyük bir kısmı hala fosil yakıtlardan elde edilmektedir.Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye verdikleri zarar fosil yakıtların verdiği zararla kıyaslanmayacak derecede azdır.Yenilenebilir enerji kaynaklarına temiz enerji adı da verilmektedir.

Bir enerji kaynağı kendisinden alınan enerjiye rağmen kalıcı olarak tükenmiyorsa ve kendini yenileyebiliyorsa bu enerji kaynağı yenilenebilir enerji kaynağıdır.Aslında kömür,doğal gaz,petrol gibi enerji kaynakları da yenilenebilir enerji kaynağıdır ancak oluşumları için milyonlarca yıla ihtiyaç duyulması ve insanların tüketme hızına göre yenilenme sürecini tamamlayamadıkları için yenilenebilir enerji kaynağı sınıfına girmezler,tükenebilir kaynaklardır,bu görüşe göre petrolün 50 yıl içinde biteceği tahmin edilmektedir.

Bu açıklamalardan sonra yenilenebilir enerji kaynaklarını başlıklar halinde ele alalım:

Güneş Enerjisi: Güneş panellerinin güneş ışınlarından ısı ve elektrik üretmesi sonucu oluşan enerjidir.Özellikle Ege,Akdeniz,Güney Doğu Anadolu gibi sıcak bölgelerimizde çatılara yerleştirilen panellerle evlerin sıcak su,ısınma ve aydınlatma ihtiyaçları karşılanmaktadır.Üretilen elektriğin fazlası devlete satılabilmektedir.

Rüzgar Enerjisi : İki merkez arasındaki sıcaklık farkı ve buna bağlı olarak meydana gelen basınç farkından rüzgarlar meydana gelir.Basınç farkı arttıkça rüzgarın hızı da artar.Hava akımı daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur.Rüzgarın hızının yüksek olduğu yerlerde kurulan rüzgar türbinlerinden elde edilen enerjidir.Türkiye’de 30 ilde rüzgar enerji santrali bulunmaktadır.Rüzgar enerji santrali bakımından ilk beşte yer alan illerimiz İzmir,Balıkesir,Manisa,Çanakkale ve Hatay’dır.

Hidrolik Enerji: Suyun akış hızından yararlanılarak elde edilen enerji türüdür.Su akışının meydana getirdiği kinetik enerjinin kanallar aracılığıyla türbinlere iletilmesi ile üretilen enerjidir.Fırat,Kızılırmak,Çoruh,Ceyhan,Murat Nehri gibi akış hızı yüksek akarsularımızdan hidroelektrik enerji elde edilir.

Jeotermal Enerji: Yerin derinliklerinde birikmiş olan ısının meydana getirdiği sıcak su ve buhardan elde edilen enerjidir.Jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretilir,konut ve seraların ısıtılmasında kullanılır.Termal turizm alanında yararlanılır.Ege ve Güney Marmara jeotermal kaynaklar bakımından zengin bölgelerimizdir.

Biyokütle Enerjisi: Biyokütle bitki ve hayvan artıklarından oluşmaktadır bu nedenle yenilenebilir kaynaktır.Biyokütle kaynakları yandıklarında karbondioksit açığa çıkarırlar ancak fosil yakıtlar gibi yüksek oranda kirliliğe ve asit yağmuruna neden olmazlar.Fosil kaynaklar ve biyokütle esasında aynı maddelerden oluşurlar fakat fosil kaynaklar yerin altında milyonlarca yıl sıcaklık ve basınç altında kaldığından yakıldıklarında çok fazla karbondioksit açığa çıkar.Ağaç,şeker kamışı,şeker pancarı,mısır,tahıllar,tahılların yaprak ve sapları,evsel atıklar ve hayvan gübresinden elde edilen enerji biyokütle enerjisidir.Biyokütle kaynağından biyogaz üretilebilir,biyokütle kaynakları yakıt olarak kullanılablir veya yakılarak ısı ve elektrik enerjisi elde edilebilir.

Hidrojen Enerjisi: Hidrojen kokusuz,renksiz ve zehirsiz bir elementtir,havadan çok daha hafiftir.Yakıt olarak kullanıldığında çok verimlidir ve çok yüksek enerjiye sahiptir.Hidrojenin yanmasıyla çevreye ve atmosfere zarar verebilecek hiçbir madde açığa çıkmaz,hidrojenin yanmasıyla su açığa çıkar.Çevreyi kirletmemesi ve insanların enerji ihtiyacını karşılaması yönünden geleceğin enerji kaynağı olarak görülmektedir.

Dalga Enerjisi: Okyanus ve denizlerde suyun hareketinden elde edilen kinetik enerji jeneratör yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir